Spotkanie informacyjne dot. działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa (usługi zdrowotne) FEO 2021-2027

Spotkanie informacyjne odbędzie się 24 maja 2024 r. o godz. 9:00 w Opolu, sala Orła Białego, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 (sala dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 maja 2024 r. do godziny 14:00. W tym dniu otrzymacie Państwo drogą mailową potwierdzenie od organizatora.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie poprowadzą pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Opolu. W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerami telefonów: 77/44 04 720, 77/44 04 721, 77/44 04 722 lub adresem e-mail: pife.opole@opolskie.pl.

Informacje o spotkaniu

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące naboru dla działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa (usługi zdrowotne) FEO 2021-2027. Bezpośrednio po zakończeniu spotkania zapraszamy na konsultacje indywidualne.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów dla działania 7.1 FEO 2021-2027.

Program spotkania

9:00–9:10     Powitanie uczestników, wprowadzenie do spotkania, kwestie
organizacyjne.

9:10–10:40     Przedstawienie informacji dotyczących naboru dla działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa (usługi zdrowotne) FEO 2021-2027

10:40–11.00    Pytania i odpowiedzi.

11:00–11:05    Podsumowanie spotkania i ewaluacja.

11:05–11.30    Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu
ul. Leona Powolnego 8, 45-078 Opole
tel. 77 44 04 720, 77 44 04 721,  77 44 04 722
e-mail: pife.opole@opolskie.pl

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy