Szkolenie pn. Wdrażanie inwestycji Krajowego Planu Odbudowy zgodnie z zasadą „Nie czyń poważnych szkód” (ang. Do No Significant Harm, DNSH)

Zapraszamy na stacjonarne szkolenie: Wdrażanie inwestycji Krajowego Planu Odbudowy zgodnie z zasadą „Nie czyń poważnych szkód” (ang. Do No Significant Harm, DNSH)

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu zapraszają na bezpłatne, stacjonarne szkolenie mające na celu lepsze przygotowanie administracji regionalnej do wdrażania i monitorowania zasady DNSH (z ang.”Do No Significant Harm” – nie czyń poważnych szkód) w inwestycjach realizowanych w ramach KPO.

 

Szkolenie jest częścią projektu „Ogólne wsparcie techniczne na rzecz realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)” finansowanego przez Komisję Europejską Dyrekcję Generalną ds. wspierania reform strukturalnych.

 

Szkolenie odbędzie się 4 października 2023 r. w godz. 10:00-13:15 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, CSK Ostrówek, w Sali Orła Białego, przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu.

Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 27 września 2023 r.

Chcąc jak najlepiej dostosować szkolenie do Państwa potrzeb, prosimy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety składającej się z 11 pytań zamkniętych. Link do ankiety: Ocena potrzeb szkoleniowych pracowników administracji samorządowej – zasada DNSH.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zagadnieniem zasady DNSH w KPO.

Program szkolenia:

  • Ramy prawne dla zasady DNSH (mapa dokumentów związanych z zasadą DNSH, akty delegowane do taksonomii, wytyczne techniczne dot. stosowania zasady DNSH).
  • Zasada DNSH w KPO (decyzja wykonawcza Rady (CID) i Ustalenia Operacyjne (OA), dokumenty kluczowe dla wdrażania KPO zgodnie z zasadą DNSH, ogólny schemat postępowania przy wdrażaniu inwestycji zgodnie z zasadą DNSH).
  • Praktyczne zastosowanie zasady „nie czyń poważnych szkód” (etapy wdrażania inwestycji i powiązane z nimi działania, dokumenty dowodowe).
  • Przedstawienie oferty sieci PIFE w województwie opolskim.
  • Krótka informacja o zasadach równościowych oraz Karcie Praw Podstawowych.

 

Organizator:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu
ul. Leona Powolnego 8, 45-078 Opole
tel.: 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722
e-mail: pife.opole@opolskie.pl

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy