Spotkanie ogólnodostępne dla osób zainteresowanych obsługą Panelu Wnioskodawcy Lokalnego Systemu Informatycznego FEO 2021-2027 – 20.08.2023 r.

Informacje o spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu zaprasza do udziału w spotkaniu dotyczącym obsługi Panelu Wnioskodawcy Lokalnego Systemu Informatycznego 2021-2027. Podczas spotkania omówiona zostanie obsługa Panelu Wnioskodawcy Lokalnego Systemu Informatycznego 2021-2027.

Spotkanie odbędzie się 20.09.2023 r. (środa) o godz. 9:00 w Sali Znaku Rodła, Ostrówek ul. Piastowska 14 w Opolu

Spotkanie poprowadzi pracownik Referatu Monitorowania Departamentu Programowania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, a następnie otrzymanie na adres e-mail potwierdzenia od organizatora (na koniec rekrutacji). W przypadku dużej liczby chętnych, organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji lub wyznaczenia kolejnego terminu spotkania. Udział jest bezpłatny. Na każde spotkanie obowiązuje limit miejsc.

Dla kogo?

Dla wszystkich osób, które chcą zapoznać się z obsługą generatora wniosków Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027.

Program spotkania

  • 9:00-9:15 Przywitanie uczestników, wprowadzenie do tematu spotkania, kwestie organizacyjne, przedstawienie oferty Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim;
  • 9:15-9:25 Zapoznanie potencjalnych beneficjentów z Zasadami równościowymi i Kartą Praw Podstawowych – pracownik Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Opolu
  • 9:25-11:50 Omówienie obsługi Panelu Wnioskodawcy Lokalnego Systemu Informatycznego 2021-2027 – pracownik Referatu Monitorowania Departamentu Programowania Funduszy Europejskich UMWO;
  • 11:50-12:05 Przerwa kawowa;
  • 12:05-13:20 Omówienie obsługi Panelu Wnioskodawcy Lokalnego Systemu Informatycznego 2021-2027 cd.– pracownik Referatu Monitorowania Departamentu Programowania Funduszy Europejskich UMWO;
  • od 13:20 Pytania i odpowiedzi, podsumowanie szkolenia.

 

Organizator

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu
ul. Leona Powolnego 8, 45-078 Opole
tel.: 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722
e-mail: pife.opole@opolskie.pl

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy