Zmiany organizacyjne w Departamencie Funduszy Europejskich UMWO w Opolu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 marca 2023 r. dotychczasowe zadania realizowane w Departamencie Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO) są realizowane w trzech osobnych departamentach:

1. Departament Programowania Funduszy Europejskich (DPF)
Dyrektor Departamentu: Jacek Partyka
Zastępca Dyrektora Departamentu: Małgorzata Kąpała

DPF realizuje zadania związane z programowaniem, monitorowaniem, naborem i oceną wniosków o dofinansowanie  w ramach RPO WO 2014-2020 oraz FEO 2021-2027.

Sekretariat DPF:
tel. 77/54-16-200
e-mail: dpf@opolskie.pl


2. Departament Wdrażania Funduszy Europejskich (DWF)
Dyrektor Departamentu: Maja Byrdak
Zastępca Dyrektora Departamentu: Agnieszka Ślusarz

DWF realizuje zadania związane z wdrażaniem, kontrolą, procedurą odwoławczą, promocją projektów oraz koordynacją wykorzystania środków pomocy technicznej w ramach RPO WO 2014-2020 oraz FEO 2021-2027. W Departamencie funkcjonuje także Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg oraz Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – dane kontaktowe do punktów informacyjnych pozostają bez zmian (szczegółowe informacje na stronie internetowej).

Sekretariat DWF:
tel. 77/54-16-201
e-mail: dwf@opolskie.pl


3. Departament Finansów
Referat Certyfikacji i Księgowania Wydatków Europejskich (RCK)
Dyrektor Departamentu: Barbara Pomianowska
Zastępca Dyrektora Departamentu: Mateusz Kaczmarek

RCK w Departamencie Finansów realizuje zadania związane z certyfikacją wydatków w ramach RPO WO 2014-2020 oraz księgowaniem wydatków w ramach FEO 2021-2027.

Sekretariat DFK:
tel. 77/54-16-600
e-mail: dfk@opolskie.pl

 

Adresy korespondencyjne pozostają bez zmian – Departament Programowania i Departament Wdrażania Funduszy Europejskich a także Referat Certyfikacji i Księgowania Wydatków Europejskich mieszczą się w budynku dawnego Departamentu Funduszy Europejskich przy ul. Krakowskiej 38 w Opolu.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy