Projekt pn. Kompetencje dla sektorów- gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja

 

W ramach projektu „Kompetencje dla sektorów- gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” #POWER, wspieramy mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w ramach sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji (tj. które w PKD wpisały numery E36, E37 lub E39) poprzez dofinansowanie do wybranych usług rozwojowych (np. szkoleń, doradztwa, studiów)  dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych, ale także spoza.

 

Pracownicy sektora gospodarki wodno-ściekowej mogą podnieść kompetencje m.in. w zakresie obsługi małej oczyszczalni ścieków; konserwacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej; Przeprowadzanie rekultywacji i renaturyzacji ekosystemów wodnych czy zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym. Wybrane usługi muszą być zgodne z Rekomendacjami Rady ds. Kompetencji w sektorze Gospodarki wodno-ściekowa i rekultywacji. Nasi specjaliści pomogą zweryfikować to i przedstawią te rekomendacje.

 

Strona Projektu: https://arleg.eu/projekty/kompetencje-dla-sektorow-gospodarka-wodno-sciekowa-i-rekultywacja/

 

Wszelkie informacje dotyczące projektu dostępne są telefonicznie: 76 862 27 77 wew. 61, 62,
na skype: Katarzyna.ARLEG,
mailowo: gwsir@arleg.eu

 

 

Projekt pn. Kompetencje dla sektorów- gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja

 

 

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy