KOLEJNE OGŁOSZENIE (NR 3) O NABORZE ZA POŚREDNICTWEM NYSKIEGO KSIĘSTWA JEZIOR I GÓR

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Link do ogłoszeń
Link do strony www. Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Nasze serwisy