Dni Otwarte Funduszy Europejskich w 2017 r.

W dniach 18-21 maja 2017 r. odbędzie się IV edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich „(DOFE) organizowana przez Ministerstwo Rozwoju.
Akcja ta pozwala na prezentację „dobrych praktyk” przez beneficjentów PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020.
Celem akcji, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie pokazanie pomysłów na wykorzystanie Funduszy Europejskich poprzez organizację specjalnych wydarzeń w ramach projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.
Tegoroczna edycja w szczególny sposób ma podkreślić rolę dynamicznych i przedsiębiorczych beneficjentów.
Serdecznie zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu.

List intencyjny
Regulamin akcji pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Ulotka

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy