Od 30 grudnia 2016 r. rozpoczyna się nabór wniosków ogłoszony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”

Informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Kraina Dinozaurów” zamieściło na swojej stronie internetowej trzy ogłoszenia o naborze wniosków na:

– Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie   podejmowania działalności gospodarczej
– Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

link do ogłoszeń o naborach

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy