Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Programu LIFE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), działając jako Krajowy Punkt Kontaktowy Programu LIFE, zaprasza do udziału w szkoleniu w dniu 20 października 2016r. – Przedstawicieli Miast, Gmin i innych jednostek samorządowych i organizacji, które planują działania na rzecz środowiska i klimatu w ramach Programu LIFE.

Innowacyjne rozwiązania w transporcie lokalnym i regionalnym, dostosowanie się do zmian klimatu, gospodarka obiegowa, działania na rzecz ochrony przyrody – to tylko niektóre najpilniejsze wyzwania dla władz samorządowych. Gminy, władze lokalne i regionalne mają do odegrania kluczową rolę w kształtowaniu jakości życia polskiego społeczeństwa, także poprzez wdrażanie europejskiej polityki ochrony środowiska. Program LIFE jest w tym kontekście ważnym instrumentem uzupełniania środków finansowych.

NFOŚiGW wdraża Program LIFE w Polsce od roku 2008, pragniemy więc pokazać Państwu najciekawsze przykłady skutecznych rozwiązań realizowanych w Polsce i w Europie, aby zachęcić, zainspirować do działania. Do wykorzystania przez Polskę w naborze 2017, w podprogramie działań na rzecz środowiska pozostaje ponad 40 milionów euro. Zależy nam na efektywnym wykorzystaniu tych środków dla Polski.

UWAGA: Prosimy o wypełnienie ankiety i odesłanie jej na adres: life@nfosigw.gov.pl nie później niż do dnia 14.10.2016 r., ponieważ dzięki tym informacjom będziemy mogli lepiej dostosować do Państwa potrzeb planowane przez nas działania. Podczas szkolenia oferujemy także możliwość konsultacji indywidualnych. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do 17 października 2016.

Rejestracji na szkolenie dokonać można poprzez stronę internetową pod adresem:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/

Zaproszenie

Program

Ankieta

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy