Region in figures

  • Total population – 1,088 thousand
  • Area – 9,412 square km (3 % of Poland territory)
  • Poviats (Districts) – 12
  • Gminas (Communes) – 71
  • International border crossings:
  • Paczków, Głuchołazy, Konradów, Pietrowice, Kałków, Trzebina (full-cargo crossing)

Our services