Wzór umowy z dotacjobiorcą

Projekt umowy (PDF, 157.41 kB)

Załącznik 1 do umowy – wniosek o przyznanie dotacji (PDF, 71.8 kB)

Załącznik do wniosku – szczegółowy budżet projektu (PDF, 26.81 kB)

Załącznik do wniosku – szczegółowy budżet projektu – wzór (PDF, 32.95 kB)

Załącznik 2 do umowy – procedura dotacji (PDF, 63.25 kB)

Załącznik do procedury udzielania zamówień – oświadczenie o bezstronności (PDF, 21.48 kB)

Załącznik do procedury udzielania zamówień – wzór protokołu (PDF, 36.32 kB)

Załącznik 3 do umowy – wzór protokołu z kontroli biegłego rewidenta (PDF, 67.82 kB)

Nasze serwisy