Posiedzenie Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości Sejmiku

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 26/03/2021
14:30 - 16:00


Posiedzenie Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego  i Wielokulturowości Sejmiku Województwa – m.in. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: określenia planu sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych; przyjęcia Regulaminu Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/słuchaczy/ studentów. Budżet Obywatelski – podsumowanie i analiza dotychczasowych edycji; plany na rok 2021. Działania Samorządu Województwa Opolskiego wspierające opolską edukację w kontekście epidemii covid-19. Edukacja – jakość nauczania – wpływ pandemii / sytuacja w województwie rola i zadania edukacji w obecnym świecie. Wielokulturowość – mniejszości narodowe, etniczne i wyznaniowe oraz emigranci z innych krajów (szczególnie z Ukrainy) – diagnoza i analiza potrzeb, obecne formy współpracy i wspierania działalności. Działania promocyjne związane z Narodowym Spisem Powszechnym w kontekście mniejszości narodowych i etnicznych.

Uczestnicy: Członkowie komisji, wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura

 – Posiedzenie on-line

Nasze serwisy