IX SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 03/09/2019
10:00 - 12:00

Lokalizacja
Sala konferencyjna Orła Białego

Kategorie

Słowa kluczowe


IX SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – m.in. informacje: o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w 2018 roku, Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w województwie opolskim w 2018 roku, o działalności Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu w 2018 roku, o działalności Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych w 2018 roku.

Podjęcie uchwał w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019 – 2023, zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok, rozstrzygnięcia drugiego naboru wniosków i udzielenia dofinansowania na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w roku 2019 w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego, rozpatrzenia skargi na działanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy      w Opolu

Informacja z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego w 2018 roku, Sprawozdania: z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego podjętych w I kwartale 2019 roku.

Uczestnicy: Radni województwa opolskiego, zarząd województwa, zaproszeni goście

Sala konferencyjna Orła Białego, Ostrówek

Nasze serwisy