ODGiK

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Referat Geodezji i Kartografii
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu

Adres do korespondencji:
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
umwo@opolskie.pl

Siedziba ODGIK:
ul. Żeromskiego 3
45-053 Opole
wodgik@opolskie.pl

Kierownictwo:
Geodeta Województwa Jacek Górny 77 4412765 w.354
Kierownik ODGIK Agnieszka Słomska 77 4412765 w.353

Udostępnienie materiałów PZGIK
77 4412765 w. 355

Wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

,

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym:

Skorowidze :
Standardowe Opracowania Kartograficzne – Mapa Topograficzna (BDOT 10K – Karto)
http://maps.opolskie.pl/OGIS/default.aspx?gpw=a1e82b90-ef70-4544-ab0c-b6aa129fd527
Niestandardowe Opracowania Topograficzne, Inne
http://maps.opolskie.pl/ogis/light.aspx?gpm=2b71fc3f-5a39-4203-9780-908235d88233

Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych:
77 4412765 w. 355

Zgłoszenie prac geodezyjnych:

Zgłoszenie prac kartograficznych:

Sprawozdanie z pracy geodezyjnej:

Sprawozdanie z pracy kartograficznej:

Geoportal Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
„Opolskie w Internecie-system informacji przestrzennej”
77 4412765 w.351
www.mapy.opolskie.pl

Przydatne linki:
https://pl-pl.facebook.com/opolskie.w.internecie/
https://www.opolskie.pl/
www.geoportal.gov.pl

Nasze serwisy