Prezydium Forum

Skład Prezydium Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego:

  1. Leokadia Kubalańca – przewodnicząca
  2. Ryszard Rogowski – z-ca przewodniczącej
  3. Jolanta Żegnałek – sekretarz

Nasze serwisy