Sieć PIFE

Logo Fundusze Europejskie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), działając jako Krajowy Punkt Kontaktowy Programu LIFE, zaprasza do udziału w szkoleniu

Logo Fundusze Europejskie

W związku z ogłoszonym naborem wniosków Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy z Głównym

Logo Fundusze Europejskie

W związku z ogłoszonym naborem wniosków Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy z Głównym

Logo Fundusze Europejskie

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg Polska – Słowacja 2014-2020 informuje o naborze na ekspertów w dziedzinach: analiza ekonomiczno-finansowa (wymagane wykształcenie