Status i lokalizacja biura

Biuro Województwa Opolskiewgo w Moguncji zostało utworzone na bazie współpracy regionalnej pomiędzy województwem opolskim oraz niemieckim krajem związkowym Nadrenią-Palatynatem trwającej od 2001 roku. Działalność swą Biuro rozpoczęło we wrześniu 2006 roku.

Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji, posiada zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego status zamiejscowej komórki organizacyjnej podlegającej bezpośrednio Marszałkowi Województwa Opolskiego. Nadzór i opieka merytoryczno-finansowa nad Biurem została powierzona Dyrektorowi Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu.

Siedziba biura znajduje się w centrum miasta Moguncji, stolicy Nadrenii-Palatynatu w tzw. dzielnicy rządowej. W bezpośrednim sąsiedztwie przedstawicielstwa województwa znajduje się Landtag, Kancelaria Premiera oraz wszystkie ministerstwa Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu. Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są w budynku, w którym obok Biura Województwa Opolskiego znajduje się Dom Burgundii (przedstawicielstwo Burgundii w Nadrenii-Palatynacie) oraz Związek Partnerstwa Nadrenia-Palatynat / Województwo Opolskie oraz Nadrenia-Palatynat/Kraj Środkowoczeski.

Nasze serwisy