RKE – pracownik socjalny

Regionalna Komisja Egzaminacyjna do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie opolskim

Regionalna Komisja Egzaminacyjna do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działa na podstawie art. 118 ust. 1, Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016. poz. 930 z póź. zm.) przy Marszałku Województwa Opolskiego.

Członkami RKE są osoby, powołane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych na okres 5 lat spośród kandydatów zgłoszonych przez Marszałka Województwa Opolskiego, są to specjaliści
z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej z województwa opolskiego, posiadający: doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

Do zadań regionalnych komisji egzaminacyjnych należy:

  • przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej,
  • nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej,
  • prowadzenie rejestru wydanych dyplomów,
  • opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla Komisji oraz dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

W skład RKE w województwie opolskim wchodzą:

  1. Przewodniczący – Iwona Rejnhardt
  2. Zastępca Przewodniczącego RKE   (Sekretarz)  – Agata Mróz-Pankowska
  3. Członek RKE – dr Stanisław Marek

Obsługę administracyjno–techniczną zapewniają pracownicy Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:

Aldona Stahlberger  tel. 77 44 82 165,  e-mail: a.stahlberger@opolskie.pl

Sylwia Mazur tel. 77 44 82 164, e-mail: sylwia.mazur@opolskie.pl


Regionalna Komisja Egzaminacyjna do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych Województwa Opolskiego pragnie poinformować, iż w dniach 21, 22, 28 i 29 września 2019 r. zostanie przeprowadzony egzamin na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego dla osób  z województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.

Egzamin odbędzie się w sali Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – Znaku Rodła   w  Opolu przy ul. Piastowskiej 14 (wejście do budynku od Ostrówka, należy przejść przez parking  pod filarami i kierować się do szklanych drzwi). Początek egzaminu zaplanowano na godzinę 9.30. Osoby wchodzą w kolejności alfabetycznej. Przypominamy o konieczności posiadania przy sobie dowodu osobistego.

Informacji organizacyjnych, dotyczących przebiegu egzaminu udzielają pracownicy Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej:  Aldona Stahlberger tel. 77-4482165, e-mail a.stahlberger@opolskie.pl oraz Sylwia Mazur tel.77-4482164, e-mail sylwia.mazur@opolskie.pl.

Dokumenty do pobrania

 

Nasze serwisy