Regulamin kontroli

Tekst Regulaminu Kontroli stanowi Załącznik do uchwały Nr 4478 /2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 02 lutego 2010 roku

Do dnia 14 lutego 2010 roku obowiązywał Regulamin kontroli stanowiący załącznik do Uchwały Nr 3788/2006 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 lipca 2006 roku.

Nasze serwisy