Opolska Marka 2019

UWAGA!

Zaplanowana na 25 marca gala Opolskiej Marki została odwołana i odbędzie się w terminie późniejszym!

_____________________________________________________________________________________

 

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił  17. edycję konkursu „Opolska Marka”. W bieżącym roku współorganizatorami są Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Konkurs jest formą promocji potencjału gospodarczego województwa opolskiego na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 lutego 2020 r.

Celami konkursu są:

  • rozpowszechnianie informacji o potencjale produkcyjnym oraz usługowym przedsiębiorstw województwa opolskiego,
  • promocja wyróżniających się produktów i usług wyróżniających się w regionie opolskim, w szczególności produktów promujących żywność wysokiej jakości oraz dziedzictwo kulinarne regionu,
  • popularyzowanie wiedzy na temat jakości, nowoczesnych, zgodnych z normami ekologicznymi technologiach produkcji i efektywnych metodach zarządzania.

Kategorie konkursowe:

  • Usługa
  • Produkt
  • Promocja regionu
  • Przedsiębiorstwo dla regionu – wolontariat pracowniczy
  • Pracodawca roku
  • Opolskie ze smakiem
  • Lider Opolskiej Gospodarki

 

W kategoriach od 1) do 6) firmy zgłaszają się same. Nagrodę Opolskiej Marki w kategorii „Lider Opolskiej Gospodarki” wybierze i przyzna Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie danych finansowych, w tym m.in. informacji dot. największych wpływów z podatku CIT opolskich przedsiębiorstw do budżetu województwa opolskiego w 2019 r.

W każdej z kategorii wyłonieni zostaną laureaci oddzielnie w sektorze mikro-małe przedsiębiorstwa oraz w sektorze średnie-duże przedsiębiorstwa. Ponadto istnieje możliwość przyznania wyróżnień.

Do udziału w Konkursie zaproszone są przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę / oddział / filię na terenie województwa opolskiego.

Oceny zgłoszeń dokona Jury powołane Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego. Firmy otrzymają dodatkowo prawo do bezterminowego wykorzystania logo konkursu w swoich materiałach reklamowych oraz wszelkich przedsięwzięciach promocyjnych.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczysta gala podczas której zostaną wręczone nagrody odbędzie się 25 marca 2020 roku w Filharmonii Opolskiej.

Regulamin konkursu Opolska Marka 2019

Karta zgłoszenia – produkt

Karta zgłoszenia – usługa

Karta zgłoszenia – promocja regionu

Karta zgłoszenia – pracodawca roku

Karta zgłoszenia – wolontariat

Karta zgłoszenia – Opolskie ze smakiem

Nasze serwisy