Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji

Rada liczy 18 członków – po dziewięciu przedstawicieli administracji publicznej i dziewięciu przedstawicieli sektora pozarządowego. W skład IV kadencji Rady, zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji w jej skład weszli:

I. przedstawiciele administracji publicznej:
1) Beata Jabłońska – przedstawiciel Wojewody Opolskiego,
2) Zuzanna Donath-Kasiura – przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego,
3) Zbigniew Kubalańca– przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego,
4) Jolanta Wilczyńska – przedstawicielka Sejmiku Województwa Opolskiego,
5) Barbara Pomianowska – przedstawicielka Marszałka Województwa Opolskiego,
6) Barbara Kamińska – przedstawicielka Marszałka Województwa Opolskiego,
7) Magdalena Pobóg-Lenartowicz – przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego,
8) Izabela Podobińska – przedstawicielka Marszałka Województwa Opolskiego,
9) Grzegorz Sawicki – przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego,

II. przedstawiciele sektora pozarządowego:
1)  Dariusz Broj – przedstawiciel Stowarzyszenia “Beninca UKS Feniks”,
2)  Adam Grzegorczyk – przedstawiciel  Fundacji “Bądź Dobroczyńcą”,
3) Alicja Gawinek – przedstawicielka Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
4) Amelia Gąsiorowska – przedstawicielka Stowarzyszenia „Tarnowiec wczoraj, dziś i jutro”,
5)  Andrzej Jaworowicz – przedstawiciel Stowarzyszenia “Klub Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego”,
6) Iwona Konowalik – przedstawicielka Stowarzyszenia “Miejski Klub Sportowy SUPLES”,
7) Bronisława Żebrowska – przedstawicielka Stowarzyszenia Bursztynowe Serca,
8) Helena Rożenek – przedstawicielka Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem,
9) Władysław Sztefic – przedstawiciel Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego na FB

 

Nasze serwisy