Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego III kadencji

Rada liczy 18 członków – po dziewięciu przedstawicieli administracji publicznej i dziewięciu przedstawicieli sektora pozarządowego. W skład III kadencji Rady, zgodnie z Zarządzeniem nr 126 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji w jej skład weszli:

I. przedstawiciele administracji publicznej:
1) Jadwiga Kulczycka – przedstawiciel Wojewody Opolskiego,
2) Roman Kolek – przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego,
3) Zdzisław Siewiera– przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego,
4) Jolanta Wilczyńska – przedstawicielka Sejmiku Województwa Opolskiego,
5) Joanna Harus – przedstawicielka Marszałka Województwa Opolskiego,
6) Barbara Kamińska – przedstawicielka Marszałka Województwa Opolskiego –wiceprzewodnicząca Rady,
7) Stanisław Mazur – przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego,
8) Izabela Podobińska – przedstawicielka Marszałka Województwa Opolskiego,
9) Janusz Wójcik – przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego,

II. przedstawiciele sektora pozarządowego:
1) Arleta Augustyniak – przedstawicielka Fundacji Pomocy Pokrzywdzonym VICTIM,
2) Dominika Bilik – przedstawicielka Stowarzyszenia „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych”,
3) Alicja Gawinek – przedstawicielka Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych –sekretarz Rady,
4) Amelia Gąsiorowska – przedstawicielka Stowarzyszenia „Tarnowiec wczoraj, dziś i jutro”,
5) Monika Kościów – przedstawicielka Fundacji Menagerskiej CREATIVE,
6) Tomasz Paluch – przedstawiciel Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” –przewodniczący Rady,
7) Maria Pobóg – Lenartowicz – przedstawicielka Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego,
8) Helena Rożenek – przedstawicielka Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem,
9) Władysław Sztefic – przedstawiciel Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Pliki do pobrania:

(PDF, 141.96 kB)

  • Porządki obrad

(PDF, 47.9 kB)

(PDF, 36.43 kB)

  • Protokoły z obrad

(PDF, 61.98 kB)

(PDF, 33.53 kB)

Nasze serwisy