Opracowania i publikacje

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego (lata 1998-2007 i I półrocze 2008)

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym

Kapitał zagraniczny w Województwie Opolskim

Biuletyn PAN KPZK – Zeszyt 212

Uwarunkowania rozwoju regionalnego województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem migracji zagranicznych

Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy

Migracje zagraniczne i zatrudnienie na obszarach wiejskich województwa opolskiego w kontekście światowego spowolnienia gospodarczego. Stan i tendencje – Raport z badań

Nasze serwisy