Logo Strategii Marketingu Regionalnego i zasady jego wykorzystywania

W roku 2008 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął koncepcję działań marketingowych województwa opolskiego pod nazwą „Strategia marki regionu opolskiego wraz z systemem identyfikacji wizualnej i werbalnej oraz planem wdrożenia strategii definiującym działania komunikacyjne dotyczące marki”. Dlatego powstała potrzeba przygotowania elementów i koncepcji wizualnej realizującej przyjęte w/w dokumentem założenia i cele promocyjne regionu.
Spośród wszystkich elementów bazowych znak graficzny najsilniej wyraża charakter i specyfikę regionu.

Znak powstał jako modyfikacja obowiązującego znaku graficznego „Opolskie”. Jej celem było nawiązanie do w/w dokumentem koncepcji kreatywnej: „Opolskie Kwitnące”. Znak graficzny „Opolskie Kwitnące” zbudowany jest z sygnetu oraz logotypu. Sygnet składa się z 2 części: ze stylizowanej wieży piastowskiej oraz roślinnych kształtów ja oplatających nawiązujących do rzeki Odry. W wersji wielobarwnej znaku sygnet jest dwubarwny. Logotyp stanowi słowo „OPOLSKIE KWITNĄCE”, któremu nadano indywidualną formę literniczą. Znak graficzny jest jedynym znakiem służącym realizacji założeń „Strategii Marketingu Regionalnego”. Powinien być stosowany wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z działaniami marketingowymi regionu, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki, turystyki, sportu, kultury.

Pliki do pobrania:

Logo Strategii Marketingu Regionalnego i zasady jego wykorzystywania

Elementy graficzne Strategii Marketingu Regionalnego:

  • przemysł
  • rolnictwo
  • turystyka-sport
  • kwiat
  • kwiat+województwo
  • ornament

Nasze serwisy