Konkurs na “NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2015”

Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do wzięcia udziału w ósmej edycji konkursu:
„NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”

 

Celem konkursu jest promowanie osiągnięć w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych w województwie opolskim, wskazanie najlepszych realizacji oraz promocja projektów urbanistycznych kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej, a także podniesienie świadomości społecznej w zakresie kształtowania ładu przestrzennego.

 

W ramach konkursu ocenione zostaną przedsięwzięcia zrealizowane w przestrzeni publicznej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r., w szczególności polegające na rewaloryzacji lub ukształtowaniu nowych wartości:
– ogólnodostępnych placów, ulic, parków, terenów rekreacyjnych i innych terenów publicznych,
– terenów zdegradowanych z przeznaczeniem ich dla celów publicznych, tworzących nową jakość w strukturze miejscowości, podnoszącą ich atrakcyjność i konkurencyjność.

 

Oceny zgłoszeń konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa, działająca w oparciu o „Regulamin Konkursu …”.

 

Nagroda główna zwana „Nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2015″ przyznana będzie inwestorowi najwyżej ocenionego zgłoszenia konkursowego. Komisja Konkursowa może przyznać dodatkowo wyróżnienia.

 

Konkursowi głównemu towarzyszyć będzie konkurs pn. „Nagroda Internautów za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2015″. Konkurs internautów umożliwia zainteresowanym mieszkańcom regionu wyrażenie własnej opinii poprzez zagłosowanie na realizacje dopuszczone do udziału w konkursie.

 

Zgłoszenia do konkursu zawierające:

 

a) wypełniony formularz zgłoszenia realizacji (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu),

 

b) fotografie zgłaszanej realizacji – maksymalnie osiem fotografii ukazujących zrealizowane przedsięwzięcie z różnych punktów widzenia oraz w miarę możliwości cztery fotografie stanowiące dokumentację fotograficzną terenu przed realizacją – w zapisie cyfrowym (w formacie .tiff lub .jpg),

 

c) projekt zagospodarowania terenu (zeskanowany) – orientujący lokalizację realizacji konkursowej i jej sposób zagospodarowania,

 

należy złożyć pocztą elektroniczną na adres NPPWO@opolskie.pl bądź na nośniku cyfrowym, drogą pocztową lub osobiście na adres:

 

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem „KONKURS NPPWO 2015″ w terminie do 28 sierpnia 2015 roku.

 

Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć oraz prosimy o rozpropagowanie konkursu wśród zainteresowanych.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO. Osobą do kontaktu jest Małgorzata Błaszczyk-Leśniak, tel. 775416492, e-mail: m.blaszczyk@opolskie.pl lub Elżbieta Pawlik, tel. 775416492, e-mail: e.pawlik@opolskie.pl

 

Patronat medialny nad konkursem przyjęły redakcje:
24opole.pl – http://www.24opole.pl/
Radio Opole – http://www.radio.opole.pl/
Radio DOXA – http://doxa.fm/
Nowa Trybuna Opolska – http://www.nto.pl/
TVP Opole – http://opole.tvp.pl/
Pliki do pobrania:

Konkurs na "NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2015"

(PDF, 687.75 kB)

Konkurs na "NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2015"

(PDF, 76.56 kB)

Konkurs na "NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2015"

(PDF, 44.75 kB)

Konkurs na "NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2015"

(DOC, 26 kB)

Nasze serwisy