Działalność badawczo-rozwojowa

Jednym z czynników decydujących o rozwoju gospodarczym jest działalność innowacyjna będąca determinantą konkurencyjności. Działalność badawczo – rozwojowa jest bezpośrednio łączona z innowacyjnością.

Do sfery badawczo-rozwojowej zalicza się placówki naukowe PAN, jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki obsługi nauki (biblioteki naukowe, archiwa, stowarzyszenia naukowe) szkoły wyższe prowadzące działalność B+R oraz jednostki rozwojowe prowadzące prace badawczo-rozwojowe obok innej działalności. W województwie opolskim w 2003 roku funkcjonowało 13 tego typu jednostek.

Wykaz instytutów naukowo-badawczych w regionie

Nasze serwisy