Komunikaty prasowe

Herb Województwa Opolskiego

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały

Herb Województwa Opolskiego

W dniu 10 października 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w serwisach internetowych www.opolskie.pl i www.ngo.opolskie.pl

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych województwa opolskiego pn. “Najpiękniejszy przyszkolny ogródek”. Jego celem jest

Herb Województwa Opolskiego

Rozstrzygnięty został konkurs na „Najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi”, ogłoszony przez Zarząd Województwa Opolskiego. Jego celem było wyłonienie najciekawszych

Herb Województwa Opolskiego

Znamy już tegorocznych laureatów nagród i stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego 2016. Zarząd Województwa Opolskiego przyznał doroczne nagrody w dziedzinie edukacji.