Komunikaty prasowe

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął konkurs na małe granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe. Do konkursu mogły być zgłaszane

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd województwa opolskiego podjął decyzję o wypłacie trzynastych pensji byłym pracownikom Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej, którzy w związku

Herb Województwa Opolskiego

16 marca 2018 r. minął termin nadsyłania odpowiedzi do konkursu wiedzy o Unii Europejskiej i regionach partnerskich EUROQUIZZ. Do Departamentu

Herb Województwa Opolskiego

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież województwa opolskiego do zgłaszania kandydatur do przyznania odznaczenia Medal „Serce Dziecku”. Przez te wszystkie lata

Herb Województwa Opolskiego

Od 20 marca do 11 kwietnia planowana jest sukcesywna przeprowadzka Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO do nowej siedziby. Departament zostanie