Komunikaty prasowe

Herb Województwa Opolskiego

Od 20 marca do 11 kwietnia planowana jest sukcesywna przeprowadzka Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO do nowej siedziby. Departament zostanie

Herb Województwa Opolskiego

W związku z reorganizacją pracy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewoda wypowiedział najem pomieszczeń, w których mieściła  się Kancelaria Ogólna UMWO. W

Herb Województwa Opolskiego

Organizacje społeczne, instytucje, grupy nieformalne – zaangażowani mieszkańcy okolicy mają szanse na uzyskanie wsparcia w realizacji pomysłów na to, jak

Herb Województwa Opolskiego

15 marca 2018 r. w Sali Orła Białego o godz. 10.00 odbędzie się finał wojewódzki V edycji „Olimpiady Solidarności. Dwie

Herb Województwa Opolskiego

Województwo Opolskie od 1 stycznia 2018 r. przejęło prezydencję Konwentu Marszałków Województw RP. W związku z pełnieniem tej funkcji przez