Komunikaty prasowe

Herb Województwa Opolskiego

Z uwagi na duże zainteresowanie pożyczkami dla firm, oferowanymi przez Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju, podajemy dane kontaktowe tej instytucji: Opolski

Herb Województwa Opolskiego

Województwo Opolskie zostało po raz kolejny zaproszone do udziału  w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej i regionach partnerskich EUROQUIZZ, organizowanym

Herb Województwa Opolskiego
Małe granty dla uczelni

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs na Małe granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe. Do konkursu mogą być zgłaszane

Herb Województwa Opolskiego

Przyszedł czas na sprawozdania semestralne stypendystów w ramach programu „Wspieramy najlepszych II”. Druki sprawozdań – na stronie https://www.opolskie.pl/wspieramy-najlepszych/

Herb Województwa Opolskiego

Analiza popytu i podaży usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych – badania realizowane na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju  Ministerstwo