Komunikaty prasowe

Herb Województwa Opolskiego

Organizacje społeczne, instytucje, grupy nieformalne – zaangażowani mieszkańcy okolicy mają szanse na uzyskanie wsparcia w realizacji pomysłów na to, jak

Herb Województwa Opolskiego

15 marca 2018 r. w Sali Orła Białego o godz. 10.00 odbędzie się finał wojewódzki V edycji „Olimpiady Solidarności. Dwie

Herb Województwa Opolskiego

Województwo Opolskie od 1 stycznia 2018 r. przejęło prezydencję Konwentu Marszałków Województw RP. W związku z pełnieniem tej funkcji przez

Ruszył konkurs, którego celem jest dostrzeżenie i docenienie wspierających rodzinę pracodawców i samorządy lokalne oraz partnerów Opolskiej Karty Rodziny i

Herb Województwa Opolskiego

Z uwagi na duże zainteresowanie pożyczkami dla firm, oferowanymi przez Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju, podajemy dane kontaktowe tej instytucji: Opolski