Komunikaty prasowe

Herb Województwa Opolskiego

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież województwa opolskiego do zgłaszania kandydatur do przyznania odznaczenia Medal „Serce Dziecku”. Przez te wszystkie lata

Herb Województwa Opolskiego

Od 20 marca do 11 kwietnia planowana jest sukcesywna przeprowadzka Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO do nowej siedziby. Departament zostanie

Herb Województwa Opolskiego

W związku z reorganizacją pracy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewoda wypowiedział najem pomieszczeń, w których mieściła  się Kancelaria Ogólna UMWO. W

Herb Województwa Opolskiego

Organizacje społeczne, instytucje, grupy nieformalne – zaangażowani mieszkańcy okolicy mają szanse na uzyskanie wsparcia w realizacji pomysłów na to, jak

Herb Województwa Opolskiego

15 marca 2018 r. w Sali Orła Białego o godz. 10.00 odbędzie się finał wojewódzki V edycji „Olimpiady Solidarności. Dwie