Komunikaty prasowe

Herb Województwa Opolskiego

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na lata 2020 – 2022 przyznawana jest na dofinansowanie zadań   własnych gminy na małe projekty lokalne realizowane

Zaproszenie do głosowania

  EUROPEJSKI BUDŻET OBYWATELSKI (EBO), to pierwszy tego typu projekt w Europie, który pozwoli dorosłym mieszkańcom Opolszczyzny na zdobycie nowych

Herb Województwa Opolskiego

W dniu 13 września br. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął stanowisko w sprawie drugiego projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Herb Województwa Opolskiego

Do 22 września br. trwają konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu  Województwa Opolskiego z organizacjami  pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku 

Herb Województwa Opolskiego

Jeszcze do północy 1 września można się zgłaszać do stypendialnego programu II Opolskiego Banku Talentów. Opolski Bank Talentów 2021 to pionierski program