Komunikaty prasowe

To kolejny etap 4. edycji MBO. Obecnie odbywa się weryfikacja wszystkich zgłoszonych projektów pod kątem formalnym i merytorycznym. Po sprawdzeniu projektów

Herb Województwa Opolskiego

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego urząd marszałkowski nie pracuje w dniach 24 grudnia 2021 roku i 7

Herb Województwa Opolskiego

Ruszył nabór wniosków do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na 2022 rok. To pieniądze na projekty dla wszystkich sołectw województwa opolskiego. Do

Herb Województwa Opolskiego

Komunikat dla podróżnych, którzy zawarli umowy o imprezy turystyczne z firmą Biuro Podróży Gold Tour Sp. z o.o.  z siedzibą w Prudniku

Herb Województwa Opolskiego

W dniu 6 grudnia 2021 r. uchwałą nr 6070/2021 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych