Aktualności Sejmik

30 marca, podczas kolejnej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego, która odbywała się w trybie zdalnym, radni przyjęli m.in. dwa apele, wysłuchali

Herb Województwa Opolskiego
We wtorek sesja Sejmiku

30 marca odbędzie się  XXVIII sesja Sejmiku Województwa Opolskiego – sesja rozpocznie się o godzinie 10.00, zostanie przeprowadzona w trybie

Od 2007 roku obchodzimy Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Co roku obchodzimy go bardzo uroczyście, wspólnie z naszymi partnerami z Komitatu Fejer.

– Mam nadzieję, że komitet honorowy będzie także komitetem organizacyjnym, bo skupia wspaniałe grono osób związanych z wieloma ważnymi instytucjami,

W dniu 10 marca rozpoczęły się konsultacje społeczne najważniejszego dla przyszłości regionu dokumentu – strategii rozwoju województwa opolskiego do 2030