Aktualności Sejmik

– Mam nadzieję, że komitet honorowy będzie także komitetem organizacyjnym, bo skupia wspaniałe grono osób związanych z wieloma ważnymi instytucjami,

W dniu 10 marca rozpoczęły się konsultacje społeczne najważniejszego dla przyszłości regionu dokumentu – strategii rozwoju województwa opolskiego do 2030

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka, współpraca z zagranicą w czasie pandemii czy też pomoc finansowa dla kilku samorządów gminnych to kilka zagadnień,

Radni podczas XXVII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego wybrali Zuzannę Donath-Kasiurę z Mniejszości Niemieckiej na wicemarszałka województwa. Zastąpiła na tym stanowisku

Herb Województwa Opolskiego

W dniu 23 lutego o godzinie 10.00 rozpocznie się  kolejna sesja Sejmiku Województwa Opolskiego. W programie jutrzejszej sesji m.in. podjęcie