Aktualności Sejmik

Podczas wrześniowej sesji sejmiku radni przyznali pomoc finansową gminie Niemodlin oraz poszkodowanym w powodzi gminom podkarpackim, powołali członków do rad

W tym półroczu to Niemcy objęły przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. O tym, a także o dobrych przykładach współpracy opolsko-niemieckiej

Lipcowa sesja Sejmiku Województwa Opolskiego odbyła się on-line. Głównymi tematami, którymi zajęli się radni, były dwa programy – program ochrony

Herb Województwa Opolskiego

Dnia 28 lipca o godzinie 10.00 kolejna sesja Sejmiku Województwa Opolskiego. Sesja odbędzie się on-line. Transmisja sesji na stronie:  https://bip.opolskie.pl/transmisja-obrad-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/# W

Prezentacja celów i kierunków działań, które będą wyznaczać rozwój województwa opolskiego na najbliższe lata, to kolejny etap na drodze do