Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

W naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych

Herb Województwa Opolskiego

Na podstawie: art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem

30 listopada 2020 r. odbyła się gala wręczenia nagród podsumowująca konkurs na projekty współpracy. 13 nagród powędrowało do LGD-ów uczestniczących w

Herb Województwa Opolskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania

Herb Województwa Opolskiego

Szanowni Państwo, W linku poniżej umieszczono pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące stosowania art. 67b ust. 1 ustawy