Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

4 lutego br. odbyło się spotkanie w formule on-line z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania z udziałem Pana Marszałka Antoniego Konopki.

Herb Województwa Opolskiego

Ogłoszenie nr 25/2021 z dnia 11.01.2021 o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji

Herb Województwa Opolskiego

Ogłoszenie nr 24/2021 z dnia 11.01.2021 o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji

Herb Województwa Opolskiego

Poniżej załączono pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2020 r., dotyczące możliwości wykorzystania środków pochodzących z

Herb Województwa Opolskiego

W naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych