Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

Marszałek Województwa Opolskiego informuje, że w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wprowadza następujące zasady komunikacji

Herb Województwa Opolskiego
Uwaga beneficjenci!

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o płatność dokumenty załączane do wniosku w formie kopii muszą zostać potwierdzone za zgodność

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” realizujący Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na

Herb Województwa Opolskiego

Zmieniono dwa załączniki do ogłoszenia o Konkursie nr 4/2020 tj. plan działania KSOW oraz Podręcznik kwalifikowalności kosztów w taki sposób,  iż pliki w

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłasza 4 nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, których zakres ujęty