Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

Ogłoszenie nr 25/2021 z dnia 11.01.2021 o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji

Herb Województwa Opolskiego

Ogłoszenie nr 24/2021 z dnia 11.01.2021 o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji

Herb Województwa Opolskiego

Poniżej załączono pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2020 r., dotyczące możliwości wykorzystania środków pochodzących z

Herb Województwa Opolskiego

W naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych

Herb Województwa Opolskiego

Na podstawie: art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem