Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o planowanym szkoleniu z zakresu możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.2.

Herb Województwa Opolskiego

Szanowni Państwo, zmienione załączniki do ogłoszenia o Konkursie nr 4/2020, udostępnione zostały 18 grudnia 2019 r. na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich. Wprowadzone zmiany

Herb Województwa Opolskiego

Szanowni Państwo,  Informuję, iż 9 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1858/2019 przyjął do stosowania formularz umowy o

Herb Województwa Opolskiego

Dnia 10 grudnia br. zostały zmodyfikowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi załączniki do ogłoszenia o konkursie nr 4/2020 dla partnerów KSOW. Wprowadzone

Herb Województwa Opolskiego

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął listy operacji informujące o kolejności