Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

Na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Samorządu Województwa Opolskiego dostępne są formularze wniosków w ramach poddziałania 19.2

Herb Województwa Opolskiego

dla Beneficjentów operacji typu „Budowa lub modernizacji dróg lokalnych” Szanowni Państwo, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała treść komunikatu dotyczącego

Herb Województwa Opolskiego

Przekazujemy linki do: rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisano 28 czerwca pierwsze umowy na budowę i modernizację dróg lokalnych. Inwestycje zostaną w 63

Herb Województwa Opolskiego

Pliki do pobrania: Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”