Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020, serdecznie zapraszamy

Herb Województwa Opolskiego

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dotyczy działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach PROW 2014-2020, z wyłączeniem

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 19 września 2016 r. przyjął uchwałą nr 2626/2016 termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na

Herb Województwa Opolskiego
Pożyczka BGK

udzielana na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW. Szanowni Państwo, Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w ramach

Herb Województwa Opolskiego

Na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Samorządu Województwa Opolskiego dostępne są aktualne formularze wniosków oraz umowy o