Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

Przekazujemy linki do: rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisano 28 czerwca pierwsze umowy na budowę i modernizację dróg lokalnych. Inwestycje zostaną w 63

Herb Województwa Opolskiego

Pliki do pobrania: Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Herb Województwa Opolskiego
Ocena LSR

7 kwietnia 2016 r. miało miejsce drugie posiedzenie Komisji ds. wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Herb Województwa Opolskiego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała pismem o sygnaturze DDD-WPiK.695.6.2016.MZ z dnia 21 kwietnia 2016 r. wskazania Urzędu Zamówień Publicznych