Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

Dnia 8 grudnia br. odbyło się III Posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Głównym tematem posiedzenia było

Herb Województwa Opolskiego

Informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej zostały zamieszczone nowe wersje formularzy dotyczące instrukcji wypełniania wniosku o płatność oraz wniosku o

Herb Województwa Opolskiego

Dnia 5 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, w którym uczestniczyli przedstawiciele

Herb Województwa Opolskiego

przekazane przez MRiRW na podstawie danych GUS na koniec 2014r. Pliki do pobrania: Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak

Herb Województwa Opolskiego

Stanowisko MRiRW przekazane pismem znak ROW.wrt.504.55.2016 dotyczące interpretacji kryterium regionalnego woj. opolskiego wymienionego w art. 11 ust. 5 pkt 8