Aktualności PROW

dla beneficjentów aplikujących o środki unijne na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020 Spotkanie poświęcone było omówieniu warunków

Herb Województwa Opolskiego

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów Instrukcji WoPP w punktach: 1) Charakterystyka planowanej operacji; 2) Rodzaje kosztów operacji; 3) Dokument

Herb Województwa Opolskiego

Na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Samorządu Województwa Opolskiego dostępne są aktualne formularze wniosków o przyznanie pomocy.

Herb Województwa Opolskiego

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020, serdecznie zapraszamy

Herb Województwa Opolskiego

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dotyczy działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach PROW 2014-2020, z wyłączeniem