Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

Dnia 5 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, w którym uczestniczyli przedstawiciele

Herb Województwa Opolskiego

przekazane przez MRiRW na podstawie danych GUS na koniec 2014r. Pliki do pobrania: Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak

Herb Województwa Opolskiego

Stanowisko MRiRW przekazane pismem znak ROW.wrt.504.55.2016 dotyczące interpretacji kryterium regionalnego woj. opolskiego wymienionego w art. 11 ust. 5 pkt 8

Herb Województwa Opolskiego

Tegoroczna, trzecia edycja DOFE, zwyciężyła w prestiżowym konkursie European Public Communication Award 2016. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju odebrał nagrodę z rąk

Herb Województwa Opolskiego

Wniosek o przyznanie pomocy, Umowa o przyznaniu pomocy, Wniosek o płatność Szanowni Państwo Wzory formularzy: Wniosek o przyznanie pomocy, Umowa