Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

przekazane przez MRiRW na podstawie danych GUS na koniec 2014r. Pliki do pobrania: Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak

Herb Województwa Opolskiego

Stanowisko MRiRW przekazane pismem znak ROW.wrt.504.55.2016 dotyczące interpretacji kryterium regionalnego woj. opolskiego wymienionego w art. 11 ust. 5 pkt 8

Herb Województwa Opolskiego

Tegoroczna, trzecia edycja DOFE, zwyciężyła w prestiżowym konkursie European Public Communication Award 2016. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju odebrał nagrodę z rąk

Herb Województwa Opolskiego

Wniosek o przyznanie pomocy, Umowa o przyznaniu pomocy, Wniosek o płatność Szanowni Państwo Wzory formularzy: Wniosek o przyznanie pomocy, Umowa

dla beneficjentów aplikujących o środki unijne na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020 Spotkanie poświęcone było omówieniu warunków