Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

Informujemy, iż  w dniu wczorajszym  tj. 12.12.2016 r. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Euro-Country zamieściła na swojej stronie internetowej  dwa ogłoszenia

Herb Województwa Opolskiego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało pismem o sygnaturze ROW.wrt.5505.1.2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. informację na temat nowych

Herb Województwa Opolskiego

Dnia 8 grudnia br. odbyło się III Posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Głównym tematem posiedzenia było

Herb Województwa Opolskiego

Informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej zostały zamieszczone nowe wersje formularzy dotyczące instrukcji wypełniania wniosku o płatność oraz wniosku o

Herb Województwa Opolskiego

Dnia 5 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, w którym uczestniczyli przedstawiciele