Aktualności PROW

Herb Województwa Opolskiego

 Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny realizujący Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 zwaną dalej LSR, finansowaną ze środków Programu

Herb Województwa Opolskiego

W dniu 26.01.2022r. (środa) godzina 10:00. organizowane jest szkolenie w formie online  dotyczące zasad składania wniosku o wybór operacji w związku

Herb Województwa Opolskiego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił konkurs nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

Herb Województwa Opolskiego

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju