Razem dla Odry

W związku z obserwowanym chaosem kompetencyjno-informacyjnym, wynikającym m.in. z obowiązujących przepisów prawa, który ujawnił się w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze,  marszałek Andrzej Buła powołał zespół doradczo-konsultacyjny ds. Odry, który ma pomóc w poszukiwaniu dróg uporządkowania tej sytuacji.

Uczestniczą w nim  m.in. – oprócz przedstawicieli urzędu marszałkowskiego – przedstawiciele strony społecznej. W spotkaniu 16 sierpnia udział wzięli: poseł RP Ryszard Wilczyński, marszałek Andrzej Buła i członkowie zarządu województwa Szymon Ogłaza i Antoni Konopka, radny województwa Robert Węgrzyn, wiceprezes Okręgu Opolskiego Polskiego Związku Wędkarskiego Henryk Mach oraz dyrektor opolskiego biura PZW Jakub Roszuk, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWO Manfred Grabelus, pełnomocnik ds. zmian klimatycznych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy Tadeusz Jarmuziewicz i dyrektor Gabinetu Marszałka Arkadiusz Kuglarz.

Podczas dzisiejszego spotkania dyskutowano m.in. o tym, jak wygląda monitoring zanieczyszczeń, o sytuacji w gospodarce rybackiej i tym, kto de facto ją prowadzi, gdzie pojawiają się luki i problemy kompetencyjne – i w konsekwencji, jak tę sytuację naprawić, czyli jak napisać dobry scenariusz na przyszłość.

Po dyskusji okazało się m.in., że:

  • brak stałego monitoringu zanieczyszczeń – taki cykliczny monitoring prowadzą jedynie największe zakłady, najczęściej zaś monitoring ma charakter interwencyjny;
  • Polski Związek Wędkarski nie ma dziś wiedzy nt. wydawanych pozwoleń wodno-prawnych i według prawa nie jest w nich stroną, ale w przypadku takich katastrof, jak obecna, to członkowie związku zobowiązani są do sprzątania śniętych ryb i już teraz widać, że potrzebują w takiej sytuacji pomocy na poziomie legislacyjnym;
  • nawet jak wędkarze pobiorą próbkę zanieczyszczonej wody, to nikt nie chce jej zbadać, zwłaszcza w weekend, a pobranie w tym samym miejscy próbki po upływie kilku dni może pokazać już całkiem inny wynik;
  • na dziś brak jasnych rozgraniczeń kompetencyjnych, a także współpracy, pomiędzy Departamentem Rybactwa w przedsiębiorstwie Wody Polskie a Polskim Związkiem Wędkarskim.

Po tej dyskusji zespół postanowił, że przygotuje wnioski dotyczące trzech spraw:

  1. zasad prowadzenia monitoringu zanieczyszczeń środowiska, w tym wody;
  2. propozycji zmian legislacyjnych w ustawie Prawo Wodne, porządkujących m.in. zakres obowiązków i kompetencji;
  3. uporządkowania relacji Polskiego Związku Wędkarskiego z przedsiębiorstwem Wody Polskie, zwłaszcza w sferze korzystania z wód i gospodarki rybackiej.
Udostępnij wpis:

Nasze serwisy